Pressemitteilung

Götz Frömming/Joachim Wundrak: Tendenziöse WDR-Sendung verbreitet böswillige Unterstellungen

Berlin, 12. Februar 2024. In einer Radiosendung in polnischer Sprache im Westdeutsche Rundfunk wurde mit falschen Behauptungen versucht, in Deutschland lebende Polen gegen die AfD aufzubringen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Götz Frömming, Mitglied der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, teilt dazu mit:

„Viele der aus Polen stammenden deutschen Staatsbürger sind eher konservativ eingestellt und wählen die AfD. Das ist linksradikalen Aktivisten ein Dorn im Auge. Deshalb verbreiten sie nun Lügen. Die Ausweisung von Polen, die als EU-Bürger ohnehin Freizügigkeit genießen, war und ist für die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag kein Thema. Einwanderer aus Polen teilen unsere Werte, sind mehrheitlich berufstätig und gut integriert. Was man leider nicht von allen Einwanderergruppen sagen kann.

Die AfD-Bundestagsfraktion setzt sich deshalb auch für die Interessen der ,Polonia‘ in Deutschland ein. Zum Beispiel haben wir uns für eine Bundesförderung des muttersprachlichen Polnischunterrichts, insbesondere im außerschulischen Bereich, stark gemacht (BT-Drs. 20/4567).“

Der AfD-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Joachim Wundrak, erklärt:

„Wir setzen uns für die Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit ein. Daher denkt keiner daran die Grenzfrage mit Polen zu stellen. Dies ist eine böswillige Unterstellung. Wir haben einen völkerrechtlich verbindlichen Grenzvertrag, der auf Grundlage des 2+4 Vertrages die Bedingung zur Wiederherstellung der deutschen Souveränität darstellt. Der Preis hierfür war der schmerzliche Verzicht auf die deutschen Ostgebiete, die bis November 1990 rechtlich unter polnischer Verwaltung standen. Die polnische Seite hat im Gegenzug die in Polen lebenden Deutschen als Minderheit anerkannt. Für uns stellt der deutsch-polnische Nachbarschaftsvertrag von 1991 die Grundlage für gute Beziehungen zu Polen dar.“

Polnische Übersetzung:

+++ Götz Frömming/Joachim Wundrak: Pańtwowa Radiofonia Zachodnich
+++ Niemiec (Westdeutscher Rundfunk) rozpowszechnia złośliwe insynuacje
+++ +++

W audycji radiowej Westdeutsche Rundfunk w języku polskim wykorzystano
fałszywe twierdzenia, próbując nastawić Polaków mieszkających w Niemczech
przeciwko AfD.

Parlamentarny dyrektor zarządzający klubu parlamentarnego w Bundestagu AfD
Götz Frömming, będący jednocześnie członkiem niemiecko-polskiej grupy
parlamentarnej, wyjaśnia:

„Wielu obywateli Niemiec z Polski jest bardziej konserwatywnych i głosuje na
AfD. Jest to cierń w boku radykalnych działaczy lewicowych. Dlatego teraz
rozpowszechniają kłamstwa na temat AfD. Wypędzenie Polaków, którzy już jako
obywatele UE cieszą się swobodą przemieszczania się, nie jest i nigdy nie
było tematem dla AfD. Imigranci z Polski podzielają nasze wartości,
większość to osoby pracujące i dobrze zintegrowane. Niestety nie można tego
powiedzieć o wszystkich grupach imigrantów.
Klub parlamentarna AfD także dba o interesy „Polonii“ w Niemczech. Na
przykład wnioskowaliśmy na rzecz federalnego finansowania lekcji języka
polskiego, zwłaszcza w zakresie zajęć pozalekcyjnych (por. BT-Drs.
20/4567).“

Ekspert ds. polityki zagranicznej i wiceprzewodniczący niemiecko-polskiej
grupy parlamentarnej Joachim Wundrak (generał w stanie spoczynku) dodaje:

„Opowiadamy się za praworządnoścą, dlatego nikt nie myśli o kwestionowaniu
granicy z Polską. To złośliwa insynuacja. Mamy traktat graniczny
obowiązujący na mocy prawa międzynarodowego, który na bazie traktatu 2+4
stanowi warunek przywrócenia suwerenności Niemiec. Ceną za to było bolesne
wyrzeczenie się niemieckich ziem wschodnich, które do listopada 1990 r.
prawnie znajdowały się pod polską administracją. W zamian strona polska
uznała Niemców mieszkających w Polsce za mniejszość. Dla nas
polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwiei z 1991 roku stanowi podstawę
na rzecz dobrych stosunków z Polską.“

Beitrag teilen

Ähnliche Beiträge